terug

Waterwolf in Waterland

Rijksmuseum Boerhaave
Schoolbezoek?
We zijn erg blij dat Rijksmuseum Boerhaave sinds 1 juni weer bezoekers mag verwelkomen. Helaas is het ontvangen van schoolgroepen voorlopig nog niet mogelijk. Onze educatie-afdeling gaat daarom graag het gesprek met u en andere leerkrachten aan om te onderzoeken welke wensen er bij leerkrachten en scholen zijn en waar we als museum het beste op aan kunnen sluiten. We willen het lesaanbod zo goed mogelijk laten aansluiten op de behoeften van scholen en kunnen uw hulp daar goed bij gebruiken.

Denkt u graag met ons mee of heeft u vragen? Neem dan gerust contact op met de servicedesk van het museum via info@rijksmuseumboerhaave.nl of telefonisch via 071-7519999. We zijn op werkdagen bereikbaar tussen 9.00 - 17.00.

Omschrijving

Je zit in een vliegtuig en gaat landen op Schiphol. Overal zie je water beneden. De zee, de meren, de slootjes en de grachten. Het water stroomt netjes tussen de dijken en bij de zee tot aan het strand. Maar, wat gebeurt er als het gaat stormen en de waterwolf langskomt? De waterwolf jaagt het water op en de polder overstroomt! Hoe bouw je dan een dijk? Hoe maak je van water land waar mensen kunnen wonen en koeien gras kunnen eten? En, hoe kom je van de ene plek naar de andere als er geen wegen meer zijn?

De leerlingen zien al puzzelend hoe het landschap verandert. Er wordt een brug gebouwd zodat transport van mensen, dieren en dingen in het waterland mogelijk wordt. Spelenderwijs ontdekken ze de eigenschappen van water en maken ze kennis met principes uit wetenschap en de techniek die bij waterbeheersing horen.

Waterwolf in Waterland sluit aan bij Rekenen, Oriëntatie op jezelf en de wereld en Kunstzinnige oriëntatie. 

Duur
Het programma duurt 120 minuten. 

Begeleiders
Wij verzoeken u de leerlingen van te voren in groepjes van 5 à 6 leerlingen in te delen. We verwachten vanuit school 1 begeleider per groepje. Daarnaast verwachten wij een
actieve houding van de begeleiders.

Belangrijk
Heeft uw klas nog geen paspoorten, vermeld dat dan bij uw reservering.
Ook scholen buiten Leiden kunnen deze activiteit volgen, maar dan zonder Verwonderpaspoort.

Rijksmuseum Boerhaave
Lange St. Agnietenstraat 10
2312 WC Leiden

Over Rijksmuseum Boerhaave

Rijksmuseum Boerhaave is het Rijksmuseum voor de Geschiedenis van de Natuurwetenschappen en van de Geneeskunde. De collectie weerspiegelt ruim vierhonderd jaar Nederlandse wetenschapsgeschiedenis.

Aanvragen
Leeftijd
groep 4, 5
Vaardigheden
Verkennen
Modellen hanteren
Experimenteren
Verklaringen formuleren
Kerndoelen
44: Onderzoek en techniek
45: Ontwerp en techniek
47: Geografische verschijnselen in de eigen leefomgeving
48: Nederland en water
50: Kaartvaardigheid
Groepsgrootte
Minimaal 22, maximaal 36 leerlingen
Onderwerpen
- Omgeving
- Klimaat
- Ontdekkend leren
- Onderzoekend leren
- Natuurkunde, Krachten
- Echte wetenschap
- Onderzoek
- Samenwerken
Locatie
Rijksmuseum Boerhaave
Kosten
Gratis voor basisscholen in het schooljaar 2018-2019 en schooljaar 2019-2020, normaal €4,50 per leerling.
Lesactiviteit: Een polder, dijk of boot maken
Lesdoel: Ontdekken hoe je een sterke dijk, een polder en een stabiele boot kunt bouwen.
Lesduur in minuten: 60 minuten

Waterland in Rijksmuseum Boerhaave boten laden.jpg

Tips voor een leuke voorbereiding van uw bezoek vindt u in deze voorbereidende les.

Download deze les
Lesactiviteit: Onderzoek doen naar schoon drinkwater / excursie naar gemaal, molen of sluis
Lesdoel: De leerlingen weten dat uitbreiding nodig is voor rivieren en waarom, en hoe die ruimte kan worden gecreëerd. Ook ontdekken ze hoe je water kunt zuiveren of hoe een echt gemaal, molen of sluis werkt.
Lesduur in minuten: 45 minuten of dagdeel

Waterland in Rijksmuseum Boerhaave waterscheppen.jpg

Tips voor een leuke voorbereiding van uw bezoek vindt u in deze verwerkende les.

Download deze les