Disclaimer

Deze website wordt beheerd door het Partnerschap Verwonderpaspoort. Hierin werken samen: Universiteit Leiden, Hogeschool Pabo Leiden, Naturalis Biodiversity Center, Wetenschapsknooppunt Leiden, Technolab, Rijksmuseum Boerhaave, Junior Science Lab, Duurzaam Leiden, Hortus Botanicus Leiden, Sterrewacht Leiden, Vereniging Leidse Schooltuinen, Naar Buiten!, Het Bewaarde Land. Er is geen commerciële partij betrokken.

De inhoud van deze website is volledig reclamevrij en dient uitsluitend een educatief doel. Wij besteden uiterste zorg aan de juistheid van de informatie voor de doelgroep kinderen in de basisschoolleeftijd. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. Partnerschap Verwonderpaspoort is niet aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van het bezoek aan deze site en voor eventueel onjuiste of onvolledige informatie. Partnerschap Verwonderpaspoort is ook niet aansprakelijk voor eventuele schade die het gevolg is van het volgen of bijwonen van educatieve activiteiten op een fysieke locatie, die via deze website worden aangekondigd. 

Inhoud van websites van derden, waar in voorkomende gevallen naar wordt verwezen, wordt regelmatig en zorgvuldig gescreend. Partnerschap Verwonderpaspoort geeft echter geen enkele garantie met betrekking tot de inhoud van externe sites die via hyperlinks of andere verwijzingen via deze website beschikbaar is en aanvaardt met betrekking tot die websites geen enkele aansprakelijkheid.

Het auteursrecht op de inhoud, het beeld, de vormgeving en de programmatuur van deze site berust - tenzij anders overeengekomen en met uitsluiting van informatie van derden - volledig bij het Partnerschap Verwonderpaspoort. Het is toegestaan deze informatie over te nemen, te printen, te downloaden, etc doch uitsluitend voor educatieve doeleinden en met verwijzing naar www.verwonderpaspoort.nl

De samenstellers van deze site hebben datgene gedaan wat redelijkerwijs van hen kan worden gevergd om de rechten van de auteursrechthebbenden op beelden te regelen volgens de wettelijke bepalingen. Mocht u desondanks menen rechten te kunnen doen gelden, dan kunt u zich wenden tot info@verwonderpaspoort.nl. Graag nemen wij dan de juiste bronvermelding over. Uiteraard zullen wij op verzoek zo snel mogelijk informatie en beeldmateriaal verwijderen indien daarvoor gegronde redenen bestaan.