Donderdag Verwonderdag

Donderdag Verwonderdag

Kinderen zijn van nature nieuwsgierig en verwonderen zich dagelijks. In onze huidige vorm van onderwijs is er voor de leerlingen en (onderwijs)professionals weinig ruimte voor nieuwsgierigheid en verwonderen, met Donderdag Verwonderdag stimuleren we de verwondering. We willen dat de Leidse leerlingen en (onderwijs)professionals open blijven staan voor verwonderen. Dit sluit aan bij actuele ontwikkelingen in het onderwijs:

  • Zoals de huidige ontwikkelingen rondom de vrije ruimte in het ontwerpen van een nieuw curriculum met Curriculum.nu;
  • Het stimuleren en uitdragen van een leven lang leren als doel van het ministerie van OCW;
  • Het bevorderen van de brede ontwikkeling bij kinderen door het creatief denken en kritisch vermogen te stimuleren als één van de 21e eeuwse vaardigheden;
  • Het ontwikkelen van Leiden als Kennisstad en Onderwijsstad;
  • En er is de afgelopen jaren ingezet via Samen Opleiden op het versterken van de verbinding tussen onderzoek en praktijk.

Onze ambitie op langer termijn is om elke donderdag om te dopen tot Donderdag Verwonderdag, dan zetten we het verwonderen op alle Leidse onderwijsinstellingen centraal voor leerlingen en (onderwijs)professionals zoals leerkrachten, docenten, onderzoekers, rectoren en schoolleiders.

We creëren op Donderdag Verwonderdag ruimte om leerlingen en (onderwijs)professionals zich te laten verwonderen. In een pilot gaan we in 2019-2020 op Leidse onderwijsinstellingen en scholen van onze partners starten met een Donderdag Verwonderdag en leren we samen hoe we ruimte creëren om te verwonderen voor leerlingen en (onderwijs)professionals. Parallel hieraan doen we onderzoek naar wat verwondering in het onderwijs betekent en hoe je hier vorm aan kunt geven als onderwijsprofessional/leraar. Daarnaast organiseren we in samenwerking met de Onderzoeksbende van de PO-Raad en Het LEF activiteiten om ervaring en kennis uit te wisselen en samen de voorbereiding op de vrije ruimte in het nieuwe curriculum te gaan ontdekken.

Wij gaan voor het behoud van verwondering in lengte van dagen!

Samenwerkingspartners:

PROOLeiden/OBSG (diverse scholen), SCOL: Basisschool De Astronaut, Hogeschool Leiden: PABO, ICLON Universiteit Leiden, Scholengroep Leonardo Da Vinci (Da Vinci College), Verwonderpaspoort, JES Rijnland, Het LEF (Leiden Education Fieldlab) en de Onderzoeksbende.