Familie-activiteiten

Over het paspoort

Let op: Het Verwonderpaspoort is momenteel alleen bedoeld voor scholen uit Holland Rijnland. In een latere fase zal de Verwonderwereld voor iedereen toegankelijk zijn. 

 

Lees meer >