terug

Peperduur

Rijksmuseum Boerhaave
Schoolbezoek?
We zijn erg blij dat Rijksmuseum Boerhaave sinds 1 juni weer bezoekers mag verwelkomen. Helaas is het ontvangen van schoolgroepen voorlopig nog niet mogelijk. Onze educatie-afdeling gaat daarom graag het gesprek met u en andere leerkrachten aan om te onderzoeken welke wensen er bij leerkrachten en scholen zijn en waar we als museum het beste op aan kunnen sluiten. We willen het lesaanbod zo goed mogelijk laten aansluiten op de behoeften van scholen en kunnen uw hulp daar goed bij gebruiken.

Denkt u graag met ons mee of heeft u vragen? Neem dan gerust contact op met de servicedesk van het museum via info@rijksmuseumboerhaave.nl of telefonisch via 071-7519999. We zijn op werkdagen bereikbaar tussen 9.00 - 17.00.
 

Omschrijving
Vroeger was peper zo kostbaar dat je met peperkorrels kon betalen. Schippers van de VOC probeerden daarom vanuit Indonesië zoveel mogelijk peperbalen mee te nemen naar Holland. De leerlingen helpen schipper Diederick de Wilde berekenen hoe hij zijn schip het best kan beladen. De leerlingen onderzoeken zeventiende-eeuwse instrumenten die gebruikt werden in de scheepvaart.

Ook maken ze kennis met bijzondere objecten die schippers op zeereizen ontdekten en verzamelden en lossen rekenkundige problemen op waarbij duidelijk wordt wat afstand, inhoud en vorm met elkaar te maken hebben. Een pittige rekenworkshop over het ordenen en wegen van wel 1000 peperbolletjes. 

De les sluit aan bij kerndoelen van de leergebieden Rekenen/wiskunde, Oriëntatie op jezelf en de wereld en Kunstzinnige oriëntatie (Kerndoelen: 23, 24, 25, 32, 33, 41, 44, 52, 53 en 56).

Duur
Het programma duurt 120 minuten. 

Begeleiders
Wij verzoeken u de leerlingen van te voren in groepjes van 5 à 6 leerlingen in te delen. We verwachten vanuit school 1 begeleider per groepje. Daarnaast verwachten wij een
actieve houding van de begeleiders.

Belangrijk
H
eeft uw klas nog geen paspoorten, vermeld dat dan bij uw reservering. Ook scholen buiten Leiden kunnen deze activiteit volgen, maar dan zonder Verwonderpaspoort.

Rijksmuseum Boerhaave
Lange St. Agnietenstraat 10
2312 WC Leiden

Over Rijksmuseum Boerhaave

Rijksmuseum Boerhaave is het Rijksmuseum voor de Geschiedenis van de Natuurwetenschappen en van de Geneeskunde. De collectie weerspiegelt ruim vierhonderd jaar Nederlandse wetenschapsgeschiedenis.

Aanvragen
Leeftijd
groep 5, 6
Vaardigheden
Experimenteren
Data verwerken
Redeneren en argumenteren
Kerndoelen
Groepsgrootte
Minimaal 22, maximaal 36 leerlingen
Onderwerpen
- Rekenen
- Ontdekkend leren
- Onderzoek
- Handel ten tijde van de VOC
- Samenwerken
Locatie
Rijksmuseum Boerhaave
Kosten
Gratis voor basisscholen in het schooljaar 2018-2019 en schooljaar 2019-2020, normaal €4,50 per leerling.
Lesactiviteit: Specerijen ruiken en proeven
Lesdoel: De leerlingen kunnen verschillende specerijen herkennen en omschrijven door de specerijen te bekijken en te proeven.
Lesduur in minuten: 40 minuten

Museum Boerhaave Peperduur in het kader van de Grote Rekendag op Het Kompas Voorschoten 22032017 098.jpg

Tips voor een leuke voorbereiding van uw bezoek vindt u in deze voorbereidende les.

Download deze les
Lesactiviteit: Een eigen kompas maken en een eigen speurtocht maken met het kompas
Lesdoel: De leerlingen leren waarom een kompas altijd naar het noorden wijst en ontdekken waarvoor en hoe je een kompas kunt gebruiken.
Lesduur in minuten: 60 + 45 minuten

Museum Boerhaave Peperduur in het kader van de Grote Rekendag op Het Kompas Voorschoten 22032017 128.jpg

Tips voor een leuke afsluiting van uw bezoek vindt u in deze verwerkende les.

Download deze les