terug

Naar buiten! dagen 2020

Naar Buiten!

Spelen in de natuur is spannend, leuk en gezond! ‘Naar buiten!’ wil ervoor zorgen dat kinderen vaker de natuur opzoeken, zowel binnen als buiten de stad. Want veel kinderen die in de stad opgroeien komen niet vaak in het groen terwijl dat toch zo belangrijk is voor hun ontwikkeling. Op de ‘Naar buiten!’-dagen doen kinderen in kleine groepen mee aan drie tot vier 'wilde' buitenactiviteiten die hen stimuleren tot speuren, verkennen, uitproberen, onderzoeken.

Data: Juni 2020

Duur: ca. 3 uur

Over Naar Buiten!

Naar buiten! daagt kinderen van 4 t/m 12 jaar en hun familie uit om meer naar buiten te gaan. Van park tot speeltuin, van natuurgebied tot platteland, in de Leidse regio is veel te ontdekken en te beleven. Speciaal voor deze doelgroep gebeurt dit met een educatieve en speelse insteek. Bewegen, spelen, ontdekken, ervaren, ontspannen, buiten valt namelijk altijd iets bijzonders te beleven!

Naar Buiten! organiseert diverse begeleide buitenactiviteiten voor het basisonderwijs waar groepen zich voor kunnen inschrijven. De programma's van Naar buiten! duren een dagdeel of hele dag. Aan een programma kunnen meerdere groepen tegelijk deelnemen.

Aanvragen
Leeftijd
groep 5, 6
Vaardigheden
Verkennen
Vragen stellen
Experimenteren
Redeneren en argumenteren
Kerndoelen
39: Milieueducatie
40: Diversiteit en aanpassing
41: Vorm en functie
43: Weer en klimaat
Groepsgrootte
n.v.t.
Onderwerpen
- Bijen
- Dieren / fauna
- Planten / flora
- Opgraven
- Archeologie
- Ontdekkend leren
- Onderzoek
- Eten en drinken
- Omgeving
- Onderzoekend leren
- Samenwerken
- Klimaat
- Groei van planten
- Biodiversiteit
- Zintuigen
Locatie
Polderpark Cronesteyn
Kosten
€ 4,00 voor ochtend (9.00 - 12.30 uur) / € 5,00 voor ochtend en middag (9.00 - 14.00 uur)


Hopelijk gaan kinderen daarna vragen om meer natuuruitjes en zoeken ze in de eigen omgeving ook vaker de natuur op. De school kan dit bevorderen door ouders en kinderen regelmatig te wijzen op de andere activiteiten van het project ‘Naar buiten!’ Kijk ook op onze pagina en word vriend via Facebook. De kinderen hebben de natuur van het ‘platteland’ ontdekt en worden zo zelf ambassadeur om meer kinderen en hun ouders naar het buitengebied te trekken.

Gerelateerde activiteiten