terug

Bezoek de poepfabriek

Hoogheemraadschap van Rijnland

logo Rijnland 400x300

I.v.m. de corona maatregelen kunt u onder voorbehoud rondleidingen boeken vanaf 1 september 2020! 

Altijd al willen weten hoe een gemaal of rioolwaterzuiveringsinstallatie werkt, of wat een waterschap zoal doet? Vraag dan hier een rondleiding aan.

Rondleiding bij een afvalwaterzuiving

Douchen, afwassen, naar de wc gaan: het afvalwater spoelt door het afvoerputje weg. Via de riolering komt het uiteindelijk op een van onze afvalwaterzuiveringen terecht. Tijdens een rondleiding op zo’n zuivering zie je met eigen ogen hoe we het vieze water weer schoonmaken. Voorafgaand wordt op het terrein uitleg gegeven over het werk van een waterschap.  De rondleiding duurt ongeveer 90 minuten. Er zijn geen kosten aan verbonden. De school dient zelf te zorgen voor vervoer naar de afgesproken afvalwaterzuivering.

vraag hier een rondleiding aan:

Aanvraagformulier

Gastlessen en boezemgemalen

Wij geven ook gastlessen in uw klas én u kunt ook met uw klas op bezoek bij ons boezemgemaal.

Vraag een gastles of rondleiding op een boezemgemaal aan.

Aanvraag van een gastles of rondleiding buiten Nederlands gebied?

Staat uw school niet in ons werkgebied, maar wilt u wel een gastles of rondleiding aanvragen? Neem dan contact op met het waterschap in jouw gebied. Je vindt alle waterschappen op de website van de Unie van Waterschappen.

 

 

Over Hoogheemraadschap van Rijnland

Wat doen waterschappen?

Er moet genoeg water zijn voor de natuur, de recreatie en de landbouw. Maar de boel mag natuurlijk niet overstromen. Het water moet ook schoon zijn. Daarom wordt afvalwater van huizen en bedrijven schoongemaakt in rioolwaterzuiveringsinstallaties. Ook controleren we regelmatig het oppervlaktewater. Dat is het water in vijvers, sloten, beken, kanalen, grachten en meren. Om veilig te kunnen wonen, moeten de dijken zó sterk zijn dat ze ons beschermen tegen de zee en tegen hoog rivierwater. Tenslotte zorgt het waterschap er op sommige plaatsen ook nog voor dat er goed gevaren kan worden.

Kortom: de meeste waterschappen hebben drie belangrijke taken:
1. zorgen voor sterke en veilige dijken
2. zorgen voor schoon oppervlaktewater en grondwater
3. zorgen voor genoeg oppervlaktewater en grondwater

Door het werk van het waterschap kunnen we veilig wonen, kan de boer op zijn land werken en houden we de natuur mooi. Bovendien kun jij genieten van het water in je omgeving, om te vissen, te zwemmen, te varen of wat je maar leuk vindt.

Het waterschap zorgt niet voor het drinkwater, dat doet het drinkwaterbedrijf!

Aanvragen
Leeftijd
groep 6, 7, 8
Vaardigheden
Verkennen
Vragen stellen
Kerndoelen
39: Milieueducatie
42: Natuurkunde
43: Weer en klimaat
44: Onderzoek en techniek
45: Ontwerp en techniek
48: Nederland en water
Groepsgrootte
max 30 leerlingen, 1 begeleider per 10 leerlingen
Onderwerpen
- milieu
- riolering
Locatie
Leiden Noord, Gouda, Alphen Noord, Katwijk of Zwaanshoek
Kosten
gratis op aanvraag
Lesactiviteit: digibord lessen DroppieWater schoonmaken van rioolwater
Lesduur in minuten: 90

Bezoek ter voorbereiding van de les de digitale lessen van DroppieWater

Download deze les

Gerelateerde activiteiten