terug

Leiden bezet

Erfgoed Leiden en Omstreken

Bij het lesproject 'Leiden bezet' gaan de leerlingen in op het dagelijks leven van leeftijdsgenoten tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Bij hun bezoek aan Erfgoed Leiden krijgen de leerlingen in groepjes ieder een eigen personage toegewezen. Elk personage heeft een eigen kist met bronnenmateriaal. Per kind worden andere thema's behandeld, zoals Jodenvervolging, vervolging van andere minderheden, onderduiken, schaarste, verzet, arbeidsinzet, illegaliteit en NSB. De leerlingen onderzoeken hun bronnen en noteren wat de bron betekent voor hun personage. Hierna schrijven zij ieder een dagboekfragment vanuit het perspectief van hun personage. De kinderen in de klas die voor de oorlog niet veel van elkaar verschilden, blijken allemaal de oorlog op een andere manier te hebben beleefd. Alle bronnen samengevoegd geven een beeld van het leven tijdens de bezetting.

Van september t/m december 2020 kan de les ook (aangepast) als gastles in de klas worden geboekt.

 

Over Erfgoed Leiden en Omstreken

Erfgoed Leiden en Omstreken

Erfgoed Leiden en Omstreken is een regionaal kennis- en adviescentrum voor Leiden en omstreken op het gebied van archief, monumenten en archeologie. Ook Molenmuseum De Valk maakt deel uit van de combinatie.
Erfgoed Leiden is het geheugen van Leiden, Hillegom, Leiderdorp, Lisse, Katwijk, Noordwijk, Noordwijkerhout, Rijnsburg, Teylingen, en Zoeterwoude. Met een eeuwenoud archief en een uitgebreide collectie boeken, prenten, affiches, films, archeologische vondsten en monumenten biedt Erfgoed Leiden een blik in het verleden. Molenmuseum De Valk is niet alleen een museum over het molenbedrijf, ook de woning van de laatste molenaar is nog intact. Erfgoed Leiden en Omstreken biedt binnen de cultuurlijnen Museum, Tijd, Techniek en Ik en de wereld lessen aan.

 

Aanvragen
Leeftijd
groep 7, 8
Vaardigheden
Vragen stellen
Data verwerken
Redeneren en argumenteren
Informatievaardigheden
Kerndoelen
51: Tijdsindeling
52: Kenmerken verschillende tijdvakken
53: Historische personen en gebeurtenissen
55: Reflecteren
56: Kennis verwerven van en waardering krijgen voor cultureel erfgoed
34: Mens en samenleving
Groepsgrootte
max. 30 leerlingen
Onderwerpen
- onderzoek
- Geschiedenis
- Onderzoekend leren
- Samenwerken
- Maatschappij
- Tweede Wereldoorlog
Locatie
Erfgoed Leiden en Omstreken
Kosten
€ 50 per groep.
Lesactiviteit: dramatische leesles, kijken filmpje
Lesdoel: inzicht krijgen in de eerste dagen van de Tweede Wereldoorlog in Leiden en omgeving, kennismaken met de personages van de vervolgles
Lesduur in minuten: 60- 90 minuten

De voorbereidende les in de klas bestaat uit een kennismaking met de periode en met de hoofdpersonen uit het lespakket. Tijdens een klassikaal leesverhaal met dramatische inlevingsoefeningen maken de leerlingen de eerste dagen van de oorlog tot de capitulatie mee.

 

Download deze les
Lesactiviteit: Filmpje kijken, discussie in de klas
Lesdoel: Kennis opdoen over gebeurtenissen tijdens de bevrijding. Plaatsen relevantie van WO2 voor nu.
Lesduur in minuten: 30 - 60 minuten

In de klas

Terug op school bespreken de leerlingen de verschillen in beleving van de oorlog voor verschillende mensen. Ze leggen daarnaast een verband naar oorlogssituaties tegenwoordig.

Gerelateerde activiteiten