terug

Deshima, handelspost in Japan

Japanmuseum SieboldHuis

Jouw leerlingen ontdekken de bijzondere handelsrelatie tussen Nederland en Japan in de tijd van Siebold. Ze maken kennis met acupunctuur, gaan winkelen in 19e eeuws Nagasaki en onderzoeken de stadskaart van Tokio. De unieke handelsrelaties en samenwerkingsverbanden tussen Nederland en Japan komen uitgebreid aan de orde.

De rol van Siebold als sleutelfiguur bij de informatie-uitwisseling tussen Nederland en Japan wordt uitgelicht. Ook wordt aandacht besteed aan de hofreis en hoe deze heeft bijgedragen aan Siebolds verzameling.

Over Japanmuseum SieboldHuis

Japanmuseum SieboldHuis biedt in een historisch Hollands huis aan het Rapenburg in Leiden het mooiste uit het oude Japan. Alle objecten in de vaste opstelling zijn tussen 1823 en 1829 verzameld door de Beierse Arts Philipp Franz von Siebold, die dit huis heeft bewoond. Naast de vaste collectie zijn er tijdelijke tentoonstellingen over Japan gerelateerde onderwerpen.

Aanvragen
Leeftijd
groep 8
Vaardigheden
Verkennen
Vragen stellen
Redeneren en argumenteren
Informatievaardigheden
Kerndoelen
47: Geografische verschijnselen in de eigen leefomgeving
50: Kaartvaardigheid
51: Tijdsindeling
52: Kenmerken verschillende tijdvakken
53: Historische personen en gebeurtenissen
56: Kennis verwerven van en waardering krijgen voor cultureel erfgoed
Groepsgrootte
Maximaal 30 leerlingen
Onderwerpen
Locatie
Japanmuseum SieboldHuis
Kosten
€ 5,- per leerling
Lesactiviteit: Een eerste kennismaking met Siebold en Japan
Lesdoel: De leerlingen leren wie Siebold is, waarom hij naar Japan ging en krijgen een eerste kennismaking met Japan.
Lesduur in minuten: 25 minuten

De voorbereidende les betaat uit een PowerpointPresentatie over Siebold en Japan. Deze les is een eerste kennismaking met Japan, zodat de leerlingen alvast een beeld kunnen vormen van het land aan de andere kant van de wereld. Daarnaast maken ze kennis met Philipp Franz von Siebold en leren ze over zijn verblijf in Japan.

Omdat Japan voor de leerlingen nog onbekend gebied is, zal deze informatie de leerlingen van pas komen bij het maken van de opdrachten en tijdens de rondleiding in het museum en het voormalig woonhuis van Philipp Franz von Siebold.

Download deze les
Lesactiviteit: Verwerkingsquiz
Lesdoel: Herhalen van de opgedane kennis tijdens het museumbezoek
Lesduur in minuten: 20 minuten

De verwerkingsopdracht is een korte quiz over wat de kinderen hebben gezien en geleerd in Japanmuseum SieboldHuis. Door 15 multiple choice vragen kan belangrijke informatie nog één keer worden herhaald.

De quiz staat in een PowerPoint die u kunt opvragen via info@sieboldhuis.org

Download deze les

Gerelateerde activiteiten