terug

Naar de stad?

Erfgoed Leiden en Omstreken

'Naar de stad?' draait om het leven in de middeleeuwen. Bij dit lesproject worden de leerlingen onderdeel van een verhaal. Zij gaan hierbij zelf onderzoeken wat de verschillen waren tussen het platteland en de stad tijdens de late middeleeuwen. Zij krijgen geen vaste vragen voorgelegd, alleen een casus en een kist vol met bronnen. Op basis van deze themakisten met archeologische, bouwhistorische en archiefbronnen geven zij per groepje een advies: blijven we op het platteland of verhuizen we naar de stad.

Over Erfgoed Leiden en Omstreken

Erfgoed Leiden en Omstreken

Erfgoed Leiden en Omstreken is een regionaal kennis- en adviescentrum voor Leiden en omstreken op het gebied van archief, monumenten en archeologie. Ook Molenmuseum De Valk maakt deel uit van de combinatie.
Erfgoed Leiden is het geheugen van Leiden, Hillegom, Leiderdorp, Lisse, Katwijk, Noordwijk, Noordwijkerhout, Rijnsburg, Teylingen, en Zoeterwoude. Met een eeuwenoud archief en een uitgebreide collectie boeken, prenten, affiches, films, archeologische vondsten en monumenten biedt Erfgoed Leiden een blik in het verleden. Molenmuseum De Valk is niet alleen een museum over het molenbedrijf, ook de woning van de laatste molenaar is nog intact. Erfgoed Leiden en Omstreken biedt binnen de cultuurlijnen Museum, Tijd, Techniek en Ik en de wereld lessen aan.

 

Aanvragen
Leeftijd
groep 6, 7
Vaardigheden
Verkennen
Vragen stellen
Data verwerken
Redeneren en argumenteren
Informatievaardigheden
Kerndoelen
51: Tijdsindeling
52: Kenmerken verschillende tijdvakken
53: Historische personen en gebeurtenissen
55: Reflecteren
56: Kennis verwerven van en waardering krijgen voor cultureel erfgoed
54: beelden, muziek, taal, spel en beweging om mee te communiceren
Groepsgrootte
max. 30 leerlingen
Onderwerpen
- middeleeuwen
- onderzoek
- onderzoekend leren
- presenteren
- Geschiedenis
- Archeologie
- archief
Locatie
Erfgoed Leiden en Omstreken
Kosten
€ 50,- per groep
Lesactiviteit: Voorlezen
Lesdoel: Introductie middeleeuws gezin. Introductie keuze stad/platteland.
Lesduur in minuten: 30 minuten

Het lesprogramma begint met een voorbereidend voorleesverhaal in de klas.

 

Hierna volgt een bezoek aan Erfgoed Leiden. Tijdens het bezoek gaan de leerlingen in maximaal zes groepjes ieder hun eigen thema onderzoeken. De thema's zijn:

  • Vuilnis en wassen
  • Eten en drinken
  • Werk en handel
  • Wonen en huizen
  • Macht en recht
  • Kerk en geloof

 

Download deze les
Lesactiviteit: Nabespreken bezoek, bekijken presentaties, stemmen, voorlezen.
Lesdoel: De argumenten voor en tegen stad en platteland op een rij zetten. Reflecteren op eigen presteren.
Lesduur in minuten: 60 -120 minuten

Aan het eind van het bezoek presenteren de leerlingen hun keuze voor de stad of het platteland aan de rest van de groep. De vorm van de presentatie is vrij: een toneelstukje, liedje, muurkrant, poster etc. De presentaties worden gefilmd, zodat ze later in de klas nog eens kunnen worden bekeken.

In de klas wordt er daarna gestemd. Afhankelijk van de uitkomst, eindigt de verwerkende les met een voorleesverhaal '10 jaar later'.

Gerelateerde activiteiten