terug

Buitenles in de buurt

Naar Buiten!

'Buitenles in de buurt' is een gastles van 60 tot 90 minuten op of rond het schoolplein met een gastdocent. Deze les heeft drie voordelen: Het vindt plaats in de buurt van de school, de les bieden we nu gratis aan en bij deze les is bijna alles mogelijk. Zo kun je bijvoorbeeld met de klas vuur maken en een broodje bakken, stoepplantjes spotten of kleine kriebeldiertjes determineren, vogels tellen of wildplukken. We kunnen ook aansluiten bij een thema of project. In overleg kunnen we dus een les op maat maken. Tijdens een ochtend of middag op school doen we dezelfde les met twee tot vier klassen.

Uitvoering: najaar 2020

Voor wie: scholen in aandachtswijken

Buitenles in de buurt2
Wildplukken

 

 

Over Naar Buiten!

Naar buiten! daagt kinderen van 4 t/m 12 jaar en hun familie uit om meer naar buiten te gaan. Van park tot speeltuin, van natuurgebied tot platteland, in de Leidse regio is veel te ontdekken en te beleven. Speciaal voor deze doelgroep gebeurt dit met een educatieve en speelse insteek. Bewegen, spelen, ontdekken, ervaren, ontspannen, buiten valt namelijk altijd iets bijzonders te beleven!

Naar Buiten! organiseert diverse begeleide buitenactiviteiten voor het basisonderwijs waar groepen zich voor kunnen inschrijven. De programma's van Naar buiten! duren een dagdeel of hele dag.

Aanvragen
Leeftijd
groep 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Vaardigheden
Verkennen
Vragen stellen
Experimenteren
Verklaringen formuleren
Redeneren en argumenteren
Informatievaardigheden
Kerndoelen
39: Milieueducatie
40: Diversiteit en aanpassing
41: Vorm en functie
Groepsgrootte
max. 30 leerlingen
Onderwerpen
- Stoepplantjes
- kringloop
- eigen omgeving
- bloemen en planten
- onderzoekend leren
- Bijen
- Dieren / fauna
- Ontdekkend leren
- Natuurbeleving
- Wildplukken
- Elementen
- Vuur
Locatie
In de buurt van de school
Kosten
Gratis voor scholen in aandachtswijken

Volgt nog


Volgt nog

Gerelateerde activiteiten