terug

Ontdek de boerderij! - De Kasteelhoeve (Voorschoten)

Naar Buiten!

Ga met de klas ‘De boer op!’ en bezoek de Kasteelhoeve in Voorschoten. Tijdens de les ‘Ontdek de boerderij!’ ontdekken leerlingen het boerderijleven in al zijn facetten. Aan de hand van verschillende opdrachten maken ze kennis met de koeien, kalfjes en andere dieren op het erf. Ook onderzoeken ze het veevoer, leren ze hoe het melken in zijn werk gaat en hoe de kringloop in elkaar steekt. Daarnaast mogen ze de boer een handje helpen en leren ze hoe je zelf boter kunt maken. kunnen de kinderen een stukje kaas proeven

Kortom: De les ‘Ontdek de boerderij!’ betekent beleven, leren en ontdekken waar ons voedsel
vandaan komt. Deze les laat de leerlingen het boerenleven echt zien en ervaren.

Meer informatie over de boerderij: www.boerderijkasteelhoeve.nl

calf-klein

Over Naar Buiten!

Naar buiten! daagt kinderen van 4 t/m 12 jaar en hun familie uit om meer naar buiten te gaan. Van park tot speeltuin, van natuurgebied tot platteland, in de Leidse regio is veel te ontdekken en te beleven. Speciaal voor deze doelgroep gebeurt dit met een educatieve en speelse insteek. Bewegen, spelen, ontdekken, ervaren, ontspannen, buiten valt namelijk altijd iets bijzonders te beleven!

Naar Buiten! organiseert diverse begeleide buitenactiviteiten voor het basisonderwijs waar groepen zich voor kunnen inschrijven. De programma's van Naar buiten! duren een dagdeel of hele dag.

Aanvragen
Leeftijd
groep 5, 6
Vaardigheden
Verkennen
Vragen stellen
Experimenteren
Verklaringen formuleren
Redeneren en argumenteren
Informatievaardigheden
Kerndoelen
39: Milieueducatie
40: Diversiteit en aanpassing
41: Vorm en functie
43: Weer en klimaat
34: Mens en samenleving
Groepsgrootte
Max. 35 leerlingen, 4 begeleiders
Onderwerpen
- Natuur
- Bodem
- Boerderijbezoek
- voedselproductie
- Voedsel
- Van koe tot koelkast
- Dieren / fauna
- Planten / flora
Locatie
Boerderij de Kasteelhoeve, Veurseweg, 2251 AC Voorschoten
Kosten
€ 45,00
Lesactiviteit: Digibordlessen en lesmateriaal
Lesdoel: Goede voorbereiding geven op boerderijbezoek
Lesduur in minuten: 30 - 90 minuten

Wat is zuivel? Welke weg legt de melk van een koe af? Hoe gaan moderne melkveebedrijven om met duurzaamheid? Met het lesprogramma 'Op de boerderij van Jet’ leren leerlingen uit groep 5-6 van alles over zuivel. In de digitale omgeving vormen vlogs van boerin Jet en een interactieve klikplaat van Jets boerderij de spil van het materiaal. Jets boerderij brengt de wereld van zuivel tot leven en geeft een inkijkje in het werken en leven op een melkveehouderij.

Naast de herkomst van zuivel gaat het materiaal uitgebreid in op gezonde voeding, verantwoorde keuzes maken en de rol van zuivel binnen de Schijf van Vijf. De inhoud van de lessen is gebaseerd op het leerplankader voeding van SLO en de criteria van Jong Leren Eten en Gezonde School. De opdrachten in het modulair opgebouwde lespakket zijn afwisselend en speels van aard, met aandacht voor 21e-eeuwse vaardigheden, ontdekkend leren en ouderbetrokkenheid.

Het werkboek 'De boerderij van Jet', de interactieve digibordlessen en video's over zuivel vind je hier.

Download deze les
Lesactiviteit: Quiz
Lesdoel: Goede verwerking boerderijbezoek
Lesduur in minuten: 30 minuten

Met het Boerderijbewijs kunnen leerlingen uit groep 5-6 die een educatieles op een melkveehouderij hebben gevolgd checken of ze alles weten van de herkomst van zuivel.

Het boerderijbewijs is hier te downloaden of te bestellen.

Download deze les

Gerelateerde activiteiten