terug

Onderzoek de boerderij! - De Kasteelhoeve (Voorschoten)

Naar Buiten!

Ga met de klas ‘de boer op’ en onderzoek het leven en werk op de Kasteelhoeve!
Aan de hand van opdrachten onderzoeken de leerlingen het voer van de koeien, leren ze meer over mest en het belang van de kringloop. Ook ontdekken ze de stal, duiken ze ‘dieper in de melk’ en leren ze door de koe en kalfjes beter kennen. Tevens ontdekken ze hoe de boerderij zijn stroom opwekt en hoe je dat zelf zou kunnen doen. Daarnaast ervaren de leerlingen de natuur rondom de boerderij: Welke dieren leven er bijvoorbeeld nog meer? En welke planten vind je er tussen het gras? De opdrachten worden in groepjes uitgevoerd, na afloop krijgen de leerlingen hiervoor een boerderijbewijs.

Meer informatie: www.boerderijkasteelhoeve.nl

holstein-cattle-2318436_1280

Over Naar Buiten!

Naar buiten! daagt kinderen van 4 t/m 12 jaar en hun familie uit om meer naar buiten te gaan. Van park tot speeltuin, van natuurgebied tot platteland, in de Leidse regio is veel te ontdekken en te beleven. Speciaal voor deze doelgroep gebeurt dit met een educatieve en speelse insteek. Bewegen, spelen, ontdekken, ervaren, ontspannen, buiten valt namelijk altijd iets bijzonders te beleven!

Naar Buiten! organiseert diverse begeleide buitenactiviteiten voor het basisonderwijs waar groepen zich voor kunnen inschrijven. De programma's van Naar buiten! duren een dagdeel of hele dag.

Aanvragen
Leeftijd
groep 7, 8
Vaardigheden
Verkennen
Vragen stellen
Experimenteren
Verklaringen formuleren
Redeneren en argumenteren
Informatievaardigheden
Kerndoelen
39: Milieueducatie
40: Diversiteit en aanpassing
41: Vorm en functie
43: Weer en klimaat
44: Onderzoek en techniek
45: Ontwerp en techniek
55: Reflecteren
34: Mens en samenleving
Groepsgrootte
Max. 35 leerlingen, 4 begeleiders
Onderwerpen
- Natuur
- Bodem
- Boerderijbezoek
- voedselproductie
- Voedsel
- Van koe tot koelkast
- onderzoek
- Dieren / fauna
- Duurzaamheid
- Planten / flora
- Ontdekkend leren
- Biodiversiteit
Locatie
Boerderij de Kasteelhoeve, Veurseweg, 2251 AC Voorschoten
Kosten
€ 45,00
Lesactiviteit: Digibordlessen en lesmateriaal
Lesdoel: Goede voorbereiding geven op boerderijbezoek
Lesduur in minuten: 30 - 90 minuten

Hoe wordt kaas gemaakt en waar is melk goed voor? Met het gratis magazine ‘Natuurlijk zuivel’ ontdekken leerlingen uit groep 7-8 alles over zuivel. Het materiaal is geschikt als voorbereiding op een bezoek aan een melkveehouderij. Er zijn ook uitdagende digitale opdrachten en filmpjes speciaal ontwikkeld voor het digibord en tablet. Bij het magazine hoort ook een docentenhandleiding met daarin meerdere opdrachten die jij in de klas kunt doen. Het lesmateriaal sluit aan bij de kerndoelen van ‘Mens en samenleving’, ‘Natuur’ en ‘Techniek en ruimte’.

Het magazine 'Natuurlijk zuivel' kun je hier downloaden of bestellen.

De interactieve digibordlessen en video's zijn hier te bekijken.

Download deze les
Lesactiviteit: Quiz
Lesdoel: Goede verwerking boerderijbezoek
Lesduur in minuten: 30 minuten

Ter verwerking van het boerderijbezoek kunnen leerlingen van groep 7 en 8 aan de slag met een quiz om zo de kennis over de boer en zijn producten te testen. Ze kunnen hiermee hun boerderijbewijs halen. Hier kun je hierover meer informatie vinden, downloaden en bestellingen doen.

Download deze les

Gerelateerde activiteiten