terug

Het Bewaarde Land

Het Bewaarde Land

Drie dagen vol natuurverwondering

In drie achtereenvolgende weken bezoeken de kinderen op een vaste weekdag Het Bewaarde Land. De dagen zijn gevuld met bijzondere ontmoetingen en uiteenlopende werk- en spelvormen. Het gaat in de eerste plaats om het beleven van de natuur.

De eerste buitendag staat in het teken van verkenning van het gebied en de planten en dieren die er voorkomen.

De tweede dag staan twee thema's centraal. Het eerste is het ontdekken van allerlei verbanden, het tweede is het gebruik van al je zintuigen.

Op de derde dag wordt gestreefd naar integratie van de ervaringen en kennis die de kinderen hebben opgedaan.

Bewaarde Land foto

Over Het Bewaarde Land

Ooit was de natuur dicht bij huis. Tegenwoordig is de natuur vaak veel verder weg. Kinderen komen door concurrentie van televisie en internet steeds minder buiten. Daarom is de natuur voor velen van hen iets onbekends, iets vreemds. Het Bewaarde Land doorbreekt dit. Kinderen worden door deelname aan het programma weer echt een kind van de natuur.

In Het Bewaarde Land verkennen de kinderen de natuur tijdens drie volle dagen in drie achtereenvolgende weken. Dat doen zij in kleine groepjes onder leiding van goed opgeleide vrijwilligers: de Wachters van Het Bewaarde Land. Vanuit hun eigen liefde voor de natuur stimuleren de wachters dat de kinderen een spontane band opbouwen met de natuur.

Locatie Wassenaar

Meijendel is een schitterend duin- en bosgebied met enkele mooie waterplassen. Het ligt tussen Den Haag en Wassenaar aan de Noordzee. Door de grote gevarieerdheid doet het soms sprookjesachtig aan.

Contact en inschrijven: Hugo Bakker - hugorobertbakker@ziggo.nl - tel. 071 5123891.

Lees meer over Het Bewaarde Land, de achtergronden, het programma, de doelstellingen en de methodiek.

Aanvragen
Leeftijd
groep 5, 6
Vaardigheden
Verkennen
Vragen stellen
Kerndoelen
39: Milieueducatie
40: Diversiteit en aanpassing
47: Geografische verschijnselen in de eigen leefomgeving
Groepsgrootte
15-33 lln.
Onderwerpen
- Dieren / fauna
- Planten / flora
- Ontdekkend leren
- Omgeving
- Zintuigen
- Biodiversiteit
Locatie
Meijendel - Wassenaar
Kosten
€36,50 per leerling

Twee weken voor de start de eerste buitendag komen Vrouw Fleur en een van de wachters van Het Bewaarde Land "onverwacht" in de klas van de deelnemende school. Zij nodigen de kinderen uit om op bezoek te komen in Het Bewaarde Land. De kinderen komen door dit bezoek meteen in de juiste sfeer en maken kennis met het verhaal van Het Bewaarde Land. Voorafgaand aan het eerste bezoek leren de kinderen op school Het Bewaarde Land lied en maken ze een ‘praatstok’. De leerkracht leest een verhaal voor over Het Bewaarde Land en begeleidt de kinderen met voorbereidende opdrachten. De kinderen krijgen een werkboekje waar ze, tussen de buitendagen door, op school in werken.