terug

Schooltuinieren in Leiden

Vereniging Leidse Schooltuinen

Onder begeleiding van de vrijwilligers van de schooltuinen, de eigen leerkracht en 'tuinouders' tuinieren leerlingen uit groep 6 (en nog twee maanden in groep 7) een seizoen lang, van april t/m half oktober, elke week in hun eigen tuintje.

In het begin is het een kale vlakte waar iedere week iets nieuws gezaaid wordt en ervoor gezorgd moet worden dat het onkruid weg blijft. Na een tijdje kunnen, als het meezit, al radijsjes en sla geoogst worden.

Naast de tuintjes van de leerlingen bevindt zich op ieder complex een bijenstal, een kruidentuin en een algemene tuin met andere gewassen zoals pompoenen of granen. Speciale projecten op de tuin, zoals het goudsbloemenproject en soep maken van de geoogste gewassen, worden uitgevoerd met de leerlingen als er voldoende tijd en begeleiding voorhanden is.

Over Vereniging Leidse Schooltuinen

De Vereniging Leidse Schooltuinen (VLS) stelt ieder jaar de basisscholen van Leiden in de gelegenheid om zich aan te melden voor het schooltuinieren. Onder begeleiding van de schooltuinvrijwilligers, de eigen leerkracht en tuinouders tuinieren leerlingen uit groep 6 en (later) 7 een seizoen lang, van april t/m half oktober, in hun eigen moestuintje.

Behalve het 'gewone' tuinieren worden er tijdens het schooltuintraject extra workshops georganiseerd zoals soep maken, goudsbloemenzalf, bijen en bestuiving, dieren in de sloot.

De VLS beheert drie schooltuincomplexen en twee dependances in Leiden:

  • "De Distelvlinder" in de Tuin van Noord sinds 1926
  • "De Distelvink" in de Stevenshof sinds 1986
  • "De Akkerdistel" in het polderpark Cronesteyn sinds 1988
  • "De Zilverdistel" achter het Zorgcentrum Rijn en Vliet sinds 1987
  • "De Melkdistel" in Roomburg, Matilopark sinds 2011
Aanvragen
Leeftijd
groep 6
Vaardigheden
Verkennen
Vragen stellen
Experimenteren
Kerndoelen
39: Milieueducatie
40: Diversiteit en aanpassing
41: Vorm en functie
Groepsgrootte
max. 35 leerlingen / 1 schoolklas
Onderwerpen
- Planten / flora
- Dieren / fauna
- Ontdekkend leren
- Eten en drinken
- Groei van planten
Locatie
Een van de vijf schooltuincomplexen in Leiden
Kosten
€ 16,00 per leerling

Aan het begin van het schooltuinseizoen krijgt elke leerling een een werkboekje met opdrachten voor zowel voorbereiding als verwerking van de wekelijkse bezoeken aan de schooltuin.


Aan het begin van het schooltuinseizoen krijgt elke leerling een een werkboekje met opdrachten voor zowel voorbereiding als verwerking van de wekelijkse bezoeken aan de schooltuin.