terug

Wetenschapscongres Junior

Wetenschapsknooppunt Leiden

De Universiteit Leiden organiseert in 2021 voor de zesde keer een werkstukkenwedstrijd voor leerlingen uit groep 5, 6, 7 en 8. Met prijzen voor o.a. beste werkstuk, originaliteit, doorzettingsvermogen, opmerkzaamheid en serendipiteit.

Onderzoekend leren

Onderzoekscyclus RGB web dicht
In deze wedstrijd is het de bedoeling dat leerlingen zelf onderzoek doen en daar een werkstuk over maken. De onderzoekscyclus staat daarbij centraal: de leerling doorloopt alle stappen van de cyclus. Het onderwerp van het werkstuk kiest de leerling zelf: dit stimuleert de intrinsieke motivatie. Leerlingen mogen individueel een werkstuk maken of samenwerken in een groepje (maximaal 4 leerlingen).

Ondersteuning voor leerlingen

Om de leerlingen te ondersteunen bij hun onderzoek stelt het Wetenschapsknooppunt Leiden een onderzoekswerkboek beschikbaar, waarin zij stap voor stap worden begeleid bij hun onderzoek. Ook is er in het werkboek een korte schrijfwijzer opgenomen voor het schrijven van het werkstuk, inclusief een vastgestelde indeling. Dit materiaal wordt digitaal toegestuurd naar de school na aanmelding.

Ondersteuning voor leerkrachten

Voor de leerkrachten wordt materiaal beschikbaar gesteld over de onderzoekscyclus, over het begeleiden van leerlingen die onderzoek doen en over de criteria van de wedstrijd. Deze informatie wordt digitaal toegestuurd naar de school na aanmelding.

Wetenschapsknooppunt in de klas

Deelnemende scholen kunnen een medewerker van het Wetenschapsknooppunt Leiden uitnodigen in de klas om vragen van leerlingen over onderzoek doen te beantwoorden (ongeveer 1 uur). Dit bezoek kan ingezet worden bij aanvang van het traject (formuleren onderzoeksvragen) of juist later in het traject als leerlingen gerichter vragen kunnen stellen over hun eigen onderzoek. Dit bezoek aan de klas wordt bij voorkeur gekoppeld aan het geplande schoolbezoek zoals hierboven beschreven.

Met het voorlopige vooruitzicht op normaal draaiende scholen gaan wij ervan uit dat dit onderdeel in de klas kan plaatsvinden. Uiteraard zijn we ons bewust van het feit dat er nog veel kan veranderen in de tussentijd en daar houden we ook rekening mee.

 

Wedstrijd

Een vakkundige jury, bestaande uit medewerkers van het Wetenschapsknooppunt Leiden en educatieve partners uit Leiden, beoordeelt de ingezonden werkstukken en selecteert kanshebbers voor de diverse categorieën. De scholen ontvangen de namen van de genomineerde leerlingen. Tijdens het Wetenschapscongres junior worden de winnaars bekendgemaakt.

Wetenschapscongres junior

Normaal gesproken wordt de werkstukkenwedstrijd in het voorjaar afgesloten met een feestelijke bijeenkomst in Leiden. Op het programma staan o.a. een interactief kindercollege, een wetenschapsquiz en de prijsuitreiking van de werkstukkenwedstrijd. Afhankelijk van de maatregelen rondom COVID-19 zal de afsluitende bijeenkomst in 2021 fysiek of digitaal plaatsvinden.

 

Contact met school

Alle communicatie rondom de werkstukkenwedstrijd en het Wetenschapscongres junior verloopt via de contactpersoon van de school. De werkstukken van de leerlingen worden niet openbaar gemaakt.
 

Periode

Scholen kunnen het uitvoeren van het onderzoek en het schrijven van het werkstuk naar eigen inzicht inplannen in de periode september 2020 t/m maart 2021.

Kosten

Er zijn aan deelname geen kosten verbonden.

Tijdpad

  • aanmelden: voor 1 februari 2021
  • inleveren werkstukken: voor 15 april 2021
  • mei 2021: Wetenschapscongres junior te Leiden

Aanmelden

Aanmelden is mogelijk via het online aanmeldingsformulier. Bij plusgroepen die bestaan uit leerlingen van verschillende scholen s.v.p. 1 formulier invullen en de overige scholen met bijbehorende plaatsnamen en BRIN-nummers vermelden in het opmerkingenveld. Scholen die werken met lespakketten van het Wetenschapsknooppunt Leiden kunnen uiteraard bij stap 6 van de onderzoeksscyclus de leerlingen een werkstuk laten maken en deze aanmelden voor de wedstrijd.

Verwonderpaspoort

Voor scholen in Leiden is het mogelijk om deze activiteit te boeken via het Verwonderpaspoort.

 

Over Wetenschapsknooppunt Leiden

Het Wetenschapsknooppunt Leiden laat kinderen en jongeren kennis maken met wetenschap. Daarbij wordt samengewerkt met basisscholen (inclusief plusklassen) en het voortgezet onderwijs (onderbouw). Onderzoekend leren staat centraal, met uiteraard veel aandacht voor nieuwsgierig zijn, vragen stellen, antwoorden zoeken en zelf onderzoek doen.

  Zegel Universiteit Leiden WKP ZH_logo_CMYK print_Leiden_hoofdletter.jpg

Aanvragen
Leeftijd
groep 5, 6, 7, 8
Vaardigheden
Verkennen
Vragen stellen
Modellen hanteren
Experimenteren
Data verwerken
Verklaringen formuleren
Redeneren en argumenteren
Informatievaardigheden
Kerndoelen
44: Onderzoek en techniek
Groepsgrootte
Geschikt voor elke groepsgrootte
Onderwerpen
- werkstukkenwedstrijd
- presenteren
- kindercollege
- wetenschapsquiz
Locatie
Leiden
Kosten
Geen kosten


Gerelateerde activiteiten