terug

Nat en droog in de Hortus

Hortus botanicus Leiden

Jouw leerlingen brengen een bezoek aan de vissen. Samen met de museumdocent verwonderen ze zich over het leven onder water. Er drijven ook planten op het water. Hoe kan dat? En waarom blijft een plastic flesje drijven? De leerlingen verkennen vervolgens met zo’n flesje gevuld met water de Hortus. Ze sprenkelen kleine druppeltjes water op allerlei plekken. Wat doet het water?

Daarna is het tijd voor een onderzoek in de tropische kassen. Hoe zijn de kassen gebouwd? Waarom zijn ze zo gemaakt? Wat is het verschil tussen binnen en buiten? Tenslotte zoeken de kinderen buiten een mooi plantje uit dat het laatste slokje water uit hun flesje kan gebruiken.

De leerlingen ontdekkende verschillende eigenschappen van water en de rol van water in de natuur. Ze kunnen een aantal simpele proefjes met water uitvoeren. In de les is aandacht voor technische producten, materialen en gereedschappen, technische inzichten, natuurkundige verschijnselen en onderzoekend leren. De les sluit aan bij de kerndoelen van het leergebied Oriëntatie op jezelf en de wereld.

De les sluit aan bij de volgende lesmethodes:

• Naut
Groep 5. Thema 4: Techniek om je heen.
Groep 5. Thema 5: Weer en klimaat. Les 3: Het klimaat.

• Natuniek
Groep 4. Thema 3: Planten en dieren. Les 1:
Leven in de sloot.
Groep 4. Thema 4: Techniek helpt jou. Les 2:
Wat een verschil en Les 3: zuinig met water.

• Argus Clou Natuur en techniek
Groep 3. Thema 1: Een aap in huis. Les 2: Drijft het of niet?
Groep 3. Thema 2: Wat hoor ik? Les 1: Lucht en water.

Over Hortus botanicus Leiden

De Hortus botanicus Leiden is de oudste nog bestaande botanische tuin van Nederland en is in 1590 opgericht aan het Rapenburg in Leiden. 

De tuin werkt samen met een groot aantal partijen, zoals andere botanische tuinen, herbaria, (natuurhistorische) musea, universiteiten, overheidsinstanties en verenigingen van liefhebbers op nationaal en internationaal niveau. 

Aanvragen
Leeftijd
groep 3
Vaardigheden
Verkennen
Vragen stellen
Experimenteren
Informatievaardigheden
Kerndoelen
Groepsgrootte
Maximaal aantal leerlingen: 30
Onderwerpen
Locatie
Hortus botanicus Leiden
Kosten
Gratis voor basisscholen in het schooljaar 2019-2020 mits geboekt via Verwonderpaspoort of Cultuureducatiegroep

Een vis in het water

 

Lesactiviteit: film, tekenen, klassengesprek

Groep: 3

Lesdoel: De leerlingen leren verschillende onderdelen van een vis kennen. Ze denken na over leven in het water (ademhalen, zinken of drijven, waterplanten).

Benodigdheden: digibord, tekenspullen

Lesduur: 45 min

 

De les:

Bekijk met de klas op Schooltv.nl een filmpje over verschillende vissen.

De leerlingen tekenen hun eigen fantasievis. De vissen mogen er zo gek uitzien als ze willen, maar moeten wel een rugvin, borstvin, staartvin en kieuwen hebben.

Bespreek de vissen in de klas. Hoe hebben de kinderen de kieuwen getekend? Vertel dat de kieuwen van vissen belangrijk zijn omdat ze daardoor ademen.

Bespreek verder:

  • Waar woont je vis? In de zee, rivier of sloot? Wat zijn de verschillen tussen verschillende leefgebieden?
  • Wat voor planten zie je onder water? Zouden vissen die ook gebruiken (denk aan verstoppen, eieren leggen)?
  • Wat eet je vis?
  • Hoe komt het eigenlijk dat een vis niet naar de bodem zinkt of boven komt drijven?
  • Wat gebeurt er als een vis op het droge komt?

Het aquarium

 

Lesactiviteit: bestuderen aquarium, ontwerpen, knutselen

Groep: 3

Lesdoel: De leerlingen denken opnieuw na over wat ze in de Hortus hebben gezien en geleerd. Ze gebruiken hun kennis om de ideale leefomgeving te bedenken voor vissen.

Benodigdheden (naar keuze/mogelijkheden): aquarium, vissenkom, knutselspullen

Lesduur: variabel

 

De les:

Deze les draait om het aquarium. We gaan een ideale leefomgeving ontwerpen voor onze vissen.  

Het mooiste is het als het niet alleen theoretisch blijft. Misschien heeft de school een aquarium (of vissenkom), dat een tijdje in de klas kan staan. Anders kunnen kinderen die thuis een aquarium hebben erover vertellen.

Een papieren aquarium is ook een mogelijkheid. De leerlingen knippen en plakken zelf de vissen en waterplanten, en letten daarbij goed op het maken van een ideale leefomgeving. Ze kunnen hierbij in groepjes werken. Eventueel kunnen de vissen uit de voorbereidende les gebruikt worden.

Belangrijke punten om steeds aan te denken:

  • Wat hebben de vissen nodig?
  • Hoe warm moet het water zijn?
  • Wat is de rol van waterplanten?
  • Hoe groot moet het aquarium zijn?
  • Wat eten de vissen?

Gerelateerde activiteiten