terug

Beleef de dieren!

Kinderboerderij Leiden

Direct contact met dieren is goed voor de ontwikkeling van kinderen. Maar dan moet het wel leuk en een beetje spannend zijn, dus zitten de kinderen gezellig tussen de konijnen en cavia’s, maken ze een ponyritje en lopen ze een raadselachtige speurtocht. Ze leren tijdens deze activiteit voorzichtig en met respect om te gaan met de dieren. Ze gaan op zoek naar antwoorden op vragen als: wat vindt een dier prettig en hoe merk je dat; waar kun je dit aan zien; wat vind jij fijn, en is dat ook fijn voor de dieren? Stel je eens voor dat jij dat dier bent...

Beleefdedieren_800px_1.jpg

Bij aanvang wordt de klas in 2 tot 4 groepjes verdeeld met elk een ouder/schoolbegeleider. het gaat om 3 aansluitende activiteiten: onder begeleiding dieren aaien, ermee omgaan en vasthouden (1); onder deskundige begeleiding een ponyritje maken (2); speuren naar de overige dieren van de kinderboerderij (3).

Over Kinderboerderij Leiden

Natuur- en duurzaamheidseducatie van de gemeente Leiden heeft voor het onderwijs en buitenschoolse groepen een educatief aanbod dat plaatsvindt op de Kinderboerderij van Leiden. De nadruk ligt daarbij op beleven en ontdekken, vooral buiten en tussen de dieren. Vanaf 2018 is het aanbod van NDE - gemeente Leiden beperkt tot activiteiten op de kinderboerderij voor groep 1 t/m 4. Een deel van het vroegere aanbod is ondergebracht bij andere aanbieders, met name Stichting Naar Buiten!, dat nog steeds te vinden en te boeken is via het Verwonderpaspoort.

 

Aanvragen
Leeftijd
groep 1, 2, 3
Vaardigheden
Verkennen
Vragen stellen
Kerndoelen
40: Diversiteit en aanpassing
41: Vorm en functie
Groepsgrootte
max. 30 lln.
Onderwerpen
- Dieren / fauna
- Ontdekkend leren
Locatie
Kinderboerderij Merenwijk, Parkzicht 100, Leiden
Kosten
€50,00 per groep/klas voor Leidse scholen

Een inleidend kringgesprek op school raden wij aan. De kinderen moeten worden voorbereid want sommige van hen kunnen angstig zijn. Wat kunnen ze verwachten op de kinderboerderij? Wie komt er al vaak op de kinderboerderij? Of misschien een andere kinderboerderij ('t Geertje?)? Meer 'ervaren' kinderen kunnen de onzekerheid en eventuele angsten bij andere kinderen wegnemen of verminderen. Vooroordelen over bepaalde dieren kunnen worden weggenomen.

Maar andersom is het goed om bij bepaalde dieren(bijv. paarden en varkens) wel tot enige voorzichtigheid te manen (steek niet je vingers uit naar de bek van grote dieren met scherpe tanden...). Ook voorzichtigheid met kleine en jonge dieren moet duidelijk worden gemaakt: de kinderen zijn sterker en veel groter dan die kleine dieren, dus doe altijd zachtjes met bijvoorbeeld konijnen en cavia's.

Ook belangrijk: op de kinderboerderij zijn de kinderen te gast. Dat betekent dat de dierenverzorgers het beste weten hoe je omgaat met de dieren daar, waar alles te vinden is enzovoorts. Houd je dus altijd aan de aanwijzingen van de medewerkers en doe geen gekke dingen en ga - natuurlijk! - rustig om met alle dieren groot en klein.


Na de excursie en de belevenissen op de kinderboerderij moeten de kinderen de kans krijgen om te vertellen hoe ze het hebben gevonden. Was het eerst eng maar vonden ze het later minder spannend en ook leuker? Welke dieren vonden ze het leukst, en welke minder. Wat kunnen ze zich nog herinneren van de dieren en de gebeurtenissen op de kinderboerderij (bijv. een dag later in het ochtendkringgesprek). Genoeg stof om een kringgesprek mee te vullen dus.