terug

Levend Lab

Wetenschapsknooppunt Leiden

Hoe komen stoffen van de landbouw in de sloot terecht? Wat zit er in mijn eten? En hoe wordt ons water gezuiverd? 

Inhoud

Deze lesmodule is ontwikkeld door het Wetenschapsknooppunt Leiden in samenwerking met dr. Maarten Schrama, onderzoeker en initiatiefnemer bij het Levend Lab. Het Levend Lab is een bijzonder project waar Leidse wetenschappers onderzoek doen naar waterkwaliteit en waterleven in de echte natuur. Speciaal voor dit onderzoek zijn er 36 slootjes aangelegd die grenzen aan een grotere plas.

Gedurende deze zes weken durende lessenserie worden verschillende onderdelen rond het thema Levend Lab behandeld. Op speelse wijze worden de leerlingen zich bewust van de invloed die de mens op de natuur heeft. Een belangrijk onderdeel van deze lesmodule is het doen van onderzoek. Onder begeleiding van de leerkracht voeren de leerlingen een eigen onderzoek uit dat past bij het onderwerp van de module. Alle handvatten hiervoor worden gegeven in de handleiding en het leerlingenboek. Door de lesstof volledig te behandelen kunnen kinderen op eigen niveau ervaren hoe het is om een onderzoekscyclus te doorlopen, net zoals echte wetenschappers dat doen.

Tijd

De lessen duren elk ongeveer een uur. Daarnaast werken de leerlingen buiten de les om (thuis of op school) aan hun eigen onderzoek. Hoeveel tijd dit kost is afhankelijk van het onderzoek dat gekozen wordt.

Differentiatie

Deze module biedt de mogelijkheid tot differentiatie. Met behulp van verdiepingsopdrachten kunt u de (plus)leerlingen dieper op de stof laten ingaan. Ook zijn de uitgewerkte onderzoeksvragen in moeilijkheidsgraad oplopend en is er de mogelijkheid om zelf een onderzoeksvraag te bedenken. Hiervoor biedt het Wetenschapsknooppunt een apart werkboek aan.

Boeken

Geef s.v.p. aan dat u deze activiteit boekt in het kader van het Verwonderpaspoort en of u al eerder Verwonderpaspoorten heeft gebruikt. Dit kan bij het aanmeldformulier in het opmerkingenveld. Bij uw eerste boeking met het Verwonderpaspoort krijgt u ruim voor aanvang van de activiteit voor elke leerling een persoonlijk paspoort toegestuurd. 

Over Wetenschapsknooppunt Leiden

Het Wetenschapsknooppunt Leiden laat kinderen en jongeren kennis maken met wetenschap. Daarbij wordt samengewerkt met basisscholen (inclusief plusklassen) en het voortgezet onderwijs (onderbouw). Onderzoekend leren staat centraal, met uiteraard veel aandacht voor nieuwsgierig zijn, vragen stellen, antwoorden zoeken en zelf onderzoek doen.

  Zegel Universiteit Leiden WKP ZH_logo_CMYK print_Leiden_hoofdletter.jpg

Aanvragen
Leeftijd
groep 5, 6
Vaardigheden
Verkennen
Vragen stellen
Modellen hanteren
Experimenteren
Data verwerken
Verklaringen formuleren
Redeneren en argumenteren
Informatievaardigheden
Kerndoelen
39: Milieueducatie
43: Weer en klimaat
48: Nederland en water
50: Kaartvaardigheid
Groepsgrootte
Geschikt voor elke groepsgrootte
Onderwerpen
- Onderzoek
- Biodiversiteit
- Onderzoekend leren
- Dieren / fauna
- Biologie
Locatie
In de klas
Kosten
geen kosten


Gerelateerde activiteiten