terug

Droge voeten

Rijksmuseum Boerhaave
Schoolbezoek?
We zijn erg blij dat Rijksmuseum Boerhaave sinds 1 juni weer bezoekers mag verwelkomen. Helaas is het ontvangen van schoolgroepen voorlopig nog niet mogelijk. Onze educatie-afdeling gaat daarom graag het gesprek met u en andere leerkrachten aan om te onderzoeken welke wensen er bij leerkrachten en scholen zijn en waar we als museum het beste op aan kunnen sluiten. We willen het lesaanbod zo goed mogelijk laten aansluiten op de behoeften van scholen en kunnen uw hulp daar goed bij gebruiken.

Denkt u graag met ons mee of heeft u vragen? Neem dan gerust contact op met de servicedesk van het museum via info@rijksmuseumboerhaave.nl of telefonisch via 071-7519999. We zijn op werkdagen bereikbaar tussen 9.00 - 17.00.


Omschrijving

De leerlingen stappen in de huid van een boer, bewoner of schipper en beschermen vanuit die rol hun eigen gebied tegen het water. Ze ontdekken in het museum welke bijzondere waterwerken er vroeger allemaal zijn ontworpen. In de watertuin bedienen ze sluizen, draaien aan een vijzel en testen de uiterwaard. Als echte ingenieurs richten zij hun eigen land in en bepalen zij hoe de bewoners van vier verschillende gebieden in Nederland droge voeten houden. 

Van april t/m september vindt het lesprogramma ook in de Watertuin van Rijksmuseum Boerhaave plaats.

De les sluit aan bij leergebied Oriëntatie op jezelf en de wereld en Kunstzinnige oriëntatie.

Duur
Het programma duurt 120 minuten. 

Begeleiders
Wij verzoeken u de leerlingen van te voren in groepjes van 5 à 6 leerlingen in te delen. We verwachten vanuit school 1 begeleider per groepje. Daarnaast verwachten wij een
actieve houding van de begeleiders.

Belangrijk
H
eeft uw klas nog geen paspoorten, vermeld dat dan bij uw reservering. Ook scholen buiten Leiden kunnen deze activiteit volgen, maar dan zonder Verwonderpaspoort.

Lessenserie
Dit programma is onderdeel van een driedelige lessenserie in samenwerking met Technolab:

  • Onderwijsprogramma in Rijksmuseum Boerhaave over waterbeheersing in het verleden.
  • Workshop in Technolab over waterbeheer en daarmee verwante risico’s.
  • Les op school waarin leerlingen een slimme oplossing tegen wateroverlast ontwerpen. Deze les kan door de leerkracht zelf worden uitgevoerd.

De programmaonderdelen kunnen los worden geboekt of als driedelige lessenserie. 

Rijksmuseum Boerhaave
Lange St. Agnietenstraat 10
2312 WC Leiden

Over Rijksmuseum Boerhaave

Rijksmuseum Boerhaave is het Rijksmuseum voor de Geschiedenis van de Natuurwetenschappen en van de Geneeskunde. De collectie weerspiegelt ruim vierhonderd jaar Nederlandse wetenschapsgeschiedenis.

Aanvragen
Leeftijd
groep 7, 8
Vaardigheden
Verkennen
Vragen stellen
Experimenteren
Data verwerken
Verklaringen formuleren
Redeneren en argumenteren
Kerndoelen
42: Natuurkunde
44: Onderzoek en techniek
45: Ontwerp en techniek
47: Geografische verschijnselen in de eigen leefomgeving
48: Nederland en water
50: Kaartvaardigheid
Groepsgrootte
Minimaal 22, maximaal 36 leerlingen
Onderwerpen
- Ontdekkend leren
- Geschiedenis
- Duurzaamheid
- Klimaat
- Omgeving
- Onderzoek
- Samenwerken
Locatie
Rijksmuseum Boerhaave
Kosten
Gratis voor basisscholen in het schooljaar 2018-2019 en schooljaar 2019-2020, normaal €4,50 per leerling.
Lesactiviteit: Een duikertje maken
Lesdoel: De leerlingen onderzoeken het principe van de Wet van Archimedes (het gewicht van het water dat zich verplaatst staat gelijk aan de kracht waarmee dat object omhoog geduwd wordt).
Lesduur in minuten: 50 minuten

Tips voor een leuke voorbereiding van uw bezoek vindt u in deze voorbereidende les.

Download deze les
Lesactiviteit: Een schroef van Archimedes bouwen
Lesdoel: De leerlingen ontdekken wat de werking is van de schroef van Archimedes en ze kunnen een eigen schroef van Archimedes bouwen die vloeistof of ander materiaal omhoog kan hevelen.
Lesduur in minuten: 60 minuten

Tips voor een leuke afsluiting van uw bezoek vindt u in deze verwerkende les.

Download deze les

Gerelateerde activiteiten