terug

Het Geheim Van Kapitein Jan May

Rijksmuseum Boerhaave
Schoolbezoek?
We zijn erg blij dat Rijksmuseum Boerhaave sinds 1 juni weer bezoekers mag verwelkomen. Helaas is het ontvangen van schoolgroepen voorlopig nog niet mogelijk. Onze educatie-afdeling gaat daarom graag het gesprek met u en andere leerkrachten aan om te onderzoeken welke wensen er bij leerkrachten en scholen zijn en waar we als museum het beste op aan kunnen sluiten. We willen het lesaanbod zo goed mogelijk laten aansluiten op de behoeften van scholen en kunnen uw hulp daar goed bij gebruiken.

Denkt u graag met ons mee of heeft u vragen? Neem dan gerust contact op met de servicedesk van het museum via info@rijksmuseumboerhaave.nl of telefonisch via 071-7519999. We zijn op werkdagen bereikbaar tussen 9.00 - 17.00.

Omschrijving
Tijdens een zeereis vindt kapitein Jan May iets aan de kust van een eiland. Hij houdt zijn vondst geheim en bewaart het in een kist. Op een dag sterft kapitein Jan May en zijn geheim blijft achter in de kist. Nu, dik vierhonderd jaar later, is de kist nog altijd gesloten. Om deze te openen moeten de leerlingen de juiste codes hebben. Samen ontdekken ze wat er in de kist zit en waaraan Kapitein Jan May is overleden.

Spelenderwijs maken leerlingen kennis met de wetenschap uit de Gouden Eeuw. Ze leren geneeskundige handelingen en medische instrumenten uit de 17e eeuw kennen. Ze ontdekken hoe het is om te werken met instrumenten als een periscoop, een microscoop, een kwadrant en een zonnewijzer. Het programma sluit aan bij de leergebieden Nederlands, Rekenen/Wiskunde, Oriëntatie op jezelf en de wereld en Kunstzinnige oriëntatie. 

Duur 
Het programma duurt 120 minuten.

Begeleiders
Wij verzoeken u de leerlingen van te voren in groepjes van 5 à 6 leerlingen in te delen. We verwachten vanuit school 1 begeleider per groepje. Daarnaast verwachten wij een
actieve houding van de begeleiders.

Belangrijk
H
eeft uw klas nog geen paspoorten, vermeld dat dan bij uw reservering. Ook scholen buiten Leiden kunnen deze activiteit volgen, maar dan zonder Verwonderpaspoort.

Rijksmuseum Boerhaave
Lange St. Agnietenstraat 10
2312 WC Leiden

 

Over Rijksmuseum Boerhaave

Rijksmuseum Boerhaave is het Rijksmuseum voor de Geschiedenis van de Natuurwetenschappen en van de Geneeskunde. De collectie weerspiegelt ruim vierhonderd jaar Nederlandse wetenschapsgeschiedenis.

Aanvragen
Leeftijd
groep 7, 8
Vaardigheden
Verkennen
Vragen stellen
Experimenteren
Data verwerken
Verklaringen formuleren
Redeneren en argumenteren
Kerndoelen
40: Diversiteit en aanpassing
41: Vorm en functie
42: Natuurkunde
44: Onderzoek en techniek
46: Kosmologie
50: Kaartvaardigheid
Groepsgrootte
Maximaal 36 leerlingen
Onderwerpen
- Nieuwsgierigheid
- Handel ten tijde van de VOC
- Rekenen
- Samenwerken
- Onderzoekend leren
- Wiskunde
- Geschiedenis
Locatie
Rijksmuseum Boerhaave
Kosten
Gratis voor basisscholen in het schooljaar 2018-2019 en schooljaar 2019-2020, normaal €4,50 per leerling.
Lesactiviteit: Een wereldkaart tekenen en een woordweb maken.
Lesdoel: De leerlingen ontdekken dat Nederland slechts een klein onderdeel is van de wereld en ontdekken wat voor voorwerpen er tijdens ontdekkingsreizen in de Gouden Eeuw allemaal werden verzameld.
Lesduur in minuten: 75 minuten

Schateiland in Rijksmuseum Boerhaave chirurgijnsportret.jpg

Tips voor een leuke voorbereiding van uw bezoek vindt u in deze voorbereidende les.

Download deze les
Lesactiviteit: Een eigen fantasiedier maken
Lesdoel: De leerlingen halen hun kennis op over het museumbezoek in een kringgesprek en ontdekken al knutselend wat voor soort fantasiedieren ze zelf allemaal kunnen maken.
Lesduur in minuten: 60 minuten

Schateiland in Rijksmuseum Boerhaave vacuumpomp.jpg
Tips voor een leuke afsluiting van uw bezoek vindt u in deze verwerkende les.

Download deze les