Privacy statement Verwonderpaspoort

Dit privacy statement voldoet aan de richtlijnen van de nieuwe wet op de gegevensbescherming (AVG). Je kunt erop vertrouwen dat wij zorgvuldig, veilig en vertrouwelijk omgaan met persoonsgegevens. Hieronder staat hoe wij dat doen. Mocht je toch nog vragen hebben, stuur dan een mailtje naar Info@Verwonderpaspoort.nl.

Wie is de beheerder van deze website?

Verwonderpaspoort.nl wordt door de stuchting Naar Buiten!. Contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming van deze website: Info@Verwonderpaspoort.nl.

Verzamelen en verwerking van gegevens

Verwonderpaspoort.nl verwerkt, net als elke website, IP-adressen van websitebezoekers. Daarnaast worden de volgende sessiegegevens vastgelegd: hoe bezoekers de website hebben gevonden (bijv. via Google), of Verwonderpaspoort.nl wordt bekeken op mobiel, tablet of desktop, welke pagina's het meest worden geraadpleegd, en wat de gemiddelde duur is van een sessie en pageview. Verwonderpaspoort.nl legt ook persoonlijke gegevens (waaronder e-mailadressen) van gebruikers vast:

 • Voor leerkrachten en schoolbestuurders om te kunnen inloggen op de klassebeheermodule, om activiteiten te boeken en om de nieuwsbrief aan te vragen.
 • Ook ontvangen leerkrachten een mail met informatie ter voorbereiding en verwerking van een geboekte activiteit.

Doelen van de verwerking

Wij gebruiken IP-adressen, sessiegegevens en e-mailadressen voor de volgende vijf doelen:

 1. Om te analyseren hoe vaak de website Verwonderpaspoort.nl wordt bezocht.
 2. Om na te gaan hoe vaak de verschillende pagina's van de website worden geraadpleegd.
 3. Om het inloggen op de persoonlijke Verwonderwereld en de klassebeheermodule mogelijk te maken.
 4. Om de leervoortgang van gebruikers bij te houden en te kunnen presenteren in het persoonlijke paspoort en in de klassebeheermodule.
 5. Om de website Verwonderpaspoort.nl veilig en bereikbaar te houden.

Sessiegegevens helpen ons om de gebruikservaring te verbeteren. Wij gebruiken hiervoor het statistiekenprogramma Google Tag Manager en Google Analytics.

Bewaartermijn

IP-adressen en webstatistieken worden opgeslagen in logfiles. De logfiles worden 90 dagen op de webserver bewaard zodat ze beschikbaar zijn voor Google Analytics. Verzamelde webstatistieken worden in het Google Analytics dashboard uitgedrukt in gemiddelden (percentages); deze mashup-gegevens hebben een bewaartermijn van vijf jaar. Leervoortgangsgegevens van gebruikers worden gedurende de gehele basisschoolcarriere van het kind bewaard, dus maximaal 8 jaar. E-mailadressen worden opgeslagen in een afgeschermde webservice. 

Wie hebben inzage in de webstatistieken?

De verzamelde webstatistieken worden gepresenteerd in een Google Analytics dashboard. Dit dashboard is alleen in te zien door de webredactie van Verwonderpaspoort.nl (bestaande uit medewerkers van Naturalis) en medewerkers van de verwerker (websitebouwer Driebit). Andere partijen (derden) hebben geen inzage in de gegevens. Inzage het Google Analytics dashboard door bovengenoemde personen is uitsluitend bedoeld om inzicht te krijgen in de prestaties van de website. De e-mailadressen zijn niet zichtbaar voor personen, ook niet voor de redactie.

Wie hebben inzage in de voortgangsgegevens, berichtenverkeer en boekingsgegevens?

Leervoortgangsgegevens van kinderen zijn alleen in te zien:

 • Door het kind zelf in zijn persoonlijke paspoort, nadat hierop met de eigen gegevens is ingelogd.
 • Door de leerkracht in de klassebeheermodule, nadat hierop met de eigen gegevens is ingelogd. De leerkracht ziet alleen welke activiteiten het kind heeft gedaan en met welke vaardigheden het kind in aanraking is gekomen. De leerkracht heeft alleen inzicht in de voortgang van de leerlingen van zijn of haar klas, de rest is voor hem/haar afgeschermd d.m.v. de inlogmodule. Schoolbestuurders hebben alleen inzicht in de voortgang van de klassen van hun school. Gegevens van andere scholen zijn voor hen afgeschermd d.m.v. de inlogmodule.
 • Door de redactie van het Verwonderpaspoort (medewerkers van Naturalis en de stichting Naar Buiten!) en door medewerkers van de verwerker (websitebouwer Driebit).
Het berichtenverkeer van kinderen is alleen in te zien:
 • Door de redactie van het Verwonderpaspoort (medewerkers van Naturalis en de stichting Naar Buiten!) en door medewerkers van de verwerker (websitebouwer Driebit)

Boekingsgegevens van scholen zijn alleen te zien: 

 • Door de redactie van het Verwonderpaspoort (medewerkers van Naturalis en de stichting Naar Buiten!)  en door de medewerkers van de verwerker (websitebouwer Driebit). Zij zien of een activiteit is aangevraagd of geboekt door een school, het adres van de school en het e-mailadres van de contactpersoon voor deze boekingsaanvraag. Deze gegevens kunnen door hen worden gedownload als CSV bestand en worden gebruikt om het activiteitenaanbod van het Verwonderpaspoort te optimaliseren. 
 • Door de deelnemende organisaties van het Verwonderpaspoort met een geldig inlogaccount. Zij zien alleen van hun eigen organisatie of een activiteit is aangevraagd of geboekt door een school, het adres van de school en het e-mailadres van de contactpersoon voor deze boekingsaanvraag. 

Privacymaatregelen

De webstatistieken zijn losgekoppeld van e-mailadressen waardoor sessiegegevens in geen enkel geval te herleiden zijn tot een persoon. E-mailadressen worden uitsluitend bewaard om het inloggen mogelijk te maken. Privacygevoelige gegevens zitten altijd achter een inlog, waarbij de beheerder van Verwonderpaspoort.nl uiterste zorgvuldigheid betracht bij het toekennen van inlogrechten. Verwonderpaspoort.nl verzamelt verder geen bijzondere persoonsgegevens zoals godsdienstige overtuiging, gezondheid, geaardheid.

Verstrekken van gegevens aan andere partijen

Wij delen geen enkele van de bovengenoemde persoonsgegevens met andere partijen (derden). 

Persoonlijke profielen

Verwonderpaspoort.nl gebruikt sessiegegevens, zoals hierboven uitgelegd, uitsluitend voor het monitoren van de websiteprestaties en het bijhouden van de persoonlijke leervoortgang van gebruikers. Deze gegevens worden nadrukkelijk niet gebruikt voor het opbouwen van persoonlijke profielen en zullen ook niet worden gebruikt voor nieuwe doeleinden.

Jouw privacyrechten

Je hebt het recht op inzage in je persoonsgegevens (artikel 15 van de AVG) en het recht om verwijdering van je persoonsgegevens te vragen (artikel 16 en 17 van de AVG). Daarnaast kun je bezwaar maken tegen het gebruik van je gegevens.

Kijkrechten

Op Verwonderpaspoort.nl zijn verschillende kijkrechten van toepassing. De homepage, algemene informatiepagina's en de themawerelden Bijen en Dino's zijn door alle websitebezoekers te raadplegen. De Verwonderwereld zelf zit achter een inlog en is alleen te bekijken door de individuele leerling die beschikt over de juiste persoonsgebonden inloggegevens. Docenten kunnen alleen de voortgang zien van hun klas. Schoolbesturen kunnen alleen de resultaten zien van de klassen van hun school.

Foto's

Verwonderpaspoort.nl bevat foto's waarop personen herkenbaar in beeld zijn. Publicatie van deze foto's is afgedekt conform het Nederlands portretrecht. Tijdens de activiteit op locatie worden foto's gemaakt van de klas. Deze foto's worden uitsluitend getoond op het eiland van de leerlingen van de desbetreffende klas.